קרגל לוגו

חזון

הקבוצה רואה חשיבות עליונה בשמירה על איכות הסביבה ומאמצת את מודל העקרונות האירופאי, הדוגל בשימוש מופחת בחומרי גלם.

באמצעות הטמעת שיטות עדכניות והשתה של תקנים מתקדמים פועלת הקבוצה לשימור משאבי הטבע וצמצום נזקים אקלימיים על ידי שימוש מושכל בתהליכי דיקוק והפחתה בנפח החומרים הנדרשים בתהליך האריזה, מיחזור מרבי של עודפי היצור, טיפול בפלטות ועוד.

שבעה עשורים מהווה החברה את חוד החנית של התעשייה הישראלית