קבוצת קרגל

שקיות בעלות סרט דביק לסגירה

שקיות בעלות סרט דביק לסגירה (הגדל)

שקיות אלה נועדו לשמור על תכולתן כשהדבר נדרש. הסרט הדביק מונע פתיחה וכל ניסיון לפתוח את השקית מותיר סימנים ברורים שאינם ניתנים למחיקה. הדפסה עד 8 צבעים.  

הדפס