קבוצת קרגל

שקיות בעלות קפל חיזוק

שקיות בעלות קפל חיזוק (הגדל)

לשקיות אלה קפל חיזוק בחלק העליון אשר מעניק להן חוזק מכאני משופר. מסופקות גם עם תחתית קשיחה.  

הדפסה עד 6 צבעים.  

הדפס