קבוצת קרגל

פלסטו פרש יריעות ואריזות נושמות

פלסטו פרש יריעות ואריזות נושמות

פלסטו שק מציגה את קו מוצרי הפלסטו פרש, שמיועדים לאריזת ירקות טריים בסביבת MAP  

(Modified Atmosphere Packaging). יריעות ואריזות אלה מתאימים במיוחד לאריזת חסה טריה, כרוב, ברוקולי גזר ועוד. המוצר מוצע כיריעות וכשקיות אריזה מוכנות לשימוש. 

התכונות עיקריות הן: 

 

-          יריעות רב שכבתיות. 

-          האטה ומניעה של תהליכי ריקבון. 

-          חדירות מעולה לגזים. 

-          שמירה מעולה על טריות הירק. 

-          הארכת חיי המדף והמוצר. 

-          שקיפות וברק מעולים. 

-          מניעת ערפול והצטברות מים. 

-          היריעות ניתנות להדפסה באיכות גבוהה. 

-          עבידות מעולה בתהליכי המשך. 

הדפס