קבוצת קרגל

איכות ותקנים

 

פלסטו שק מוסמכת לתקנים הבאים:

ISO 9001:2000 מערכת ניהול איכות

ISO 14000:2004 מערכת ניהול סביבתי

BRC / IoP Global Standards for Packaging and Packaging Materials

היתר לסמן מוצר בתו ירוק (המשרד לאיכות הסביבה ומכון התקנים).