קרגל קרטון גלי
כניסה ללקוחות
קבוצת קרגל

תקנים

מפעל קרגל קרטון גלי מחזיק בתקנים הבאים:  

תקן ישראלי: 588 המקובל בתעשייה

 

תקנים בינלאומיים: קרגל היתה הראשונה לאמץ את תקן ISO 9002 בתעשיית האריזה ומחזיקה במהדורה האחרונה ISO 9001 

תקנים אלו עומדים בביקורת חצי שנתית ומתעדכנים מעת לעת על פי דרישות מכון התקנים הישראלי.

 

תקן 18000 בנושאי בטיחות וגיהות 

 

תקן 14000 בנושא איכות סביבה