כניסה ללקוחות
קבוצת קרגל

מרכזי הקמה

מערך מיכון ומרכזי הקמה למגזר החקלאי

למגזר החקלאי, שמהווה נדבך מרכזי בפעילות הקבוצה בכלל וחטיבת הקרטון בפרט - קיים מערך מכונות להזקפת אריזות והכנתן למילוי מיידי וכן נמצאים מרכזי הקמה בפריסה ארצית, המקנים יכולת אריזה מיידית של התוצרת, באתר הלקוח וללא צורך במיכון והעברתה ביעילות לייעדה בארץ ובחו"ל.