פלסטושק - אריזות גמישות
קבוצת קרגל

אריזות אנטי סטטיותלא נמצא מידע בנושא.