פלסטושק - אריזות גמישות
קבוצת קרגל

אריזות מורכבותלא נמצא מידע בנושא.