פלסטושק - אריזות גמישות
קבוצת קרגל

אבני דרךלא נמצא מידע בנושא.